Algemeen

Deze website kan uw gegevens verzamelen. De eigenaar (Maria van der Boog ingeschreven bij KvK 64721019 en BTW-nummer NL002427671B90) is wettelijk verplicht om aan te geven welke gegevens worden verzameld, waarom ze worden bewaard, hoe en hoe lang ze worden bewaard. 

 

Contact details

Wanneer u contact met ons opneemt via de website, of uw contactgegevens achterlaat via de website, kunnen wij u vragen om uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsgegevens. De bedoeling hiervan is dat wij op uw verzoek contact met u kunnen opnemen.

 

Unieke en gevoelige gegevens

Ik heb geen intentie de gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er vanuit gaat dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mariavanderboog.com, dan verwijderen wij deze informatie. Als u jonger bent dan 18 jaar en geïnteresseerd bent in mijn diensten, vraag dan toestemming aan een volwassene.

Bankgegevens en andere gevoelige informatie

Ik zal u nooit via deze site om de bankgegevens vragen en zo ook burgerservicenummer, paspoortnummer of andere persoonlijke of bedrijfsinformatie. Wanneer u een betaling aanvraagt, sturen we u een betaallink of een factuur, maar vragen nooit om uw bankrekeningnummer.

Opslagservers en opslagtijd

De website en e-mails van www.mariavanderboog.com worden gehost op Hostinger.nl. Wanneer u via e-mail contact met mij opneemt, wordt uw e-mailadres en de inhoud van uw bericht opgeslagen op de servers van Hostinger.nl. Wij bewaren de gegevens die u op deze website achterlaat 12 maanden, en de e-mails zo lang als wij nodig achten om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Je kunt op elk moment verzoeken om uw e-mails te laten verwijderen, behalve wanneer u een actieve juridische overeenkomst heeft met Vanderboog Research. Ik heb die informatie nodig zolang u een actieve klant bent.

Beveiliging van uw gegevens

Vanderboog Research neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We delen uw gegevens niet met derden en voldoen volledig aan de Europese regelgeving op het gebied van gegevensbeveiliging.

De website is versleuteld met een SSL-certificaat zodat uw verbinding privé en veilig is. Als u de indruk krijgt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met mij op via info@mariavanderboog.com

Wettelijke rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een e-mail sturen naar info@mariavanderboog.com om een van beide of beide acties aan te vragen.

Met mijn privacybeleid wil ik u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Deze website is analyse-vrij. Ik gebruik alleen functionele cookies om de gebruikerservaring op de website te optimaliseren. Deze verklaring kan in de toekomst veranderen en zal ik het privacybeleid op deze website bijwerken.

Heeft u vragen of heeft u iets verdachts gezien met betrekking tot de/uw privacy? Neem dan contact met mij op via info@mariavanderboog.com